روش قوسی ( Arc Spray )


در این روش منبع حرارتی جهت ذوب، با ایجاد قوس الکتریکی بین دو سیم از جنس ماده پوشان تامین می گردد و به عبارت دیگر این روش مخصوص پوشش دادن مواد رسانا می باشد. در این روش سیم فلزی به صورت دوتایی به نوک تفنگ وارد می شود و یکی نقش آند و دیگری نقش کاتد را خواهد داشت. قوس بین دو سیم از جنس ماده پوشان ایجاد می گردیده، ماده مذاب توسط یک گاز خنثی به سطح قطعه پاشیده می شود و آند را ذوبِ اتمیزه می کند سپس با استفاده از یک جریان گاز ذرات بر روی زیر لایه قرار می گیرند این روش سرعت پوشش دهی بالایی دارد. این پوشش ها دارای چسبندگی و پیوستگی خوبی هستند. از مهم ترین مزایای این روش می توان به امکان ایجاد پوشش های کامپوزیتی و شبه آلیاژی از طریق متفاوت نمودن جنس دو نوع سیم اشاره نمود، با این حال در این روش تنها می توان پوشش های فلزی با قابلیت هدایت الکتریکی و مفتول شدن را مورد استفاده قرار داد.

این روش به همراه روش پاشش حرارتی شعله ای از روش های معمول پاشش حرارتی می باشند که بطور وسیعی در صنایع مختلف جهت بازسازی یا ساخت قطعات، مورد استفاده قرار می گیرند. پوشش های روئین یا آلومینی اعمال شده به این روش ها بر روی سطوح سازه های آهنی جهت مقابله با خوردگی جوی یا دریایی نظیر اسکله ها، سکوهای نفتی، مخازن نگهداری مواد و غیره از این قبیل اند. همچنین اعمال پوشش های بابیتی و برنزی جهت تولید یا بازسازی یاتاقانهای بزرگ و کوچک و یا بازسازی روتورها، شفت ها و غلطک های مختلف در صنایع فولاد، نیروگاهی، نساجی و چاپ از دیگر موارد کاربرد این روش هاست.اطلاعات

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز - میدان کوشش (سوم) - خیابان کوشش شمالی - خیابان 114 - پلاک 7

تلفکس : 37742250-071

تلفن همراه : 09172503909

تلفن همراه : 09170003538

 

 @sirvansanat